Pole jakkoliv úrodné, přece bez obdělání úrodu přinášet nemůže.
M.T. Cicero

Oppidum Hrazany

27. prosince 2010 v 20:48 | tartaruga
Oppidum Hrazany
    

     Keltské hradiště Hrazany se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Příbram. Je to pozdně halštatské hradiště a v mladších obdobích i středověká tvrz a hrad Ostromeč. Už v roce 1848 byly známy na Hrazanech valy. Oppidum objevil až o sto let později v roce 1948 primář sedlčanské nemocnice Bohuš Kareš, mezi jehož široké osobní zájmy patřila i archeologie. Vykopal zde několik drobných sond. Získal z nich mladolaténskou keramiku a upozornil v roce 1948 zprávami v denním tisku i zprávami zaslanými Archeologickému ústavu v Praze na možnost, že jde o oppidum. Z mladokeltských hradišť v Čechách byly Hrazany rozpoznány jako poslední.
     Oppidum leží mezi Vltavou a potokem Mastníkem. Archeologický výzkum zde probíhal v letech 1951 až 1963 pod vedením Libuše Jansové. Významné doklady osídlení pocházejí ze závěru starší doby železné. Ostroh je tvořen dvěma vrchy. Na severu je vrch Červenka (370 m n.m.) a na jihu je vrch Doubí (430 m n.m.). Mezi těmito dvěma vrchy je pak sedlo.
     Okolní krajina až na výjimky je málo úrodná a má poměrně vysokou polohu (400 m n.m.). Tyto dva činitelé způsobili, že krajina je chudá na pravěké osídlení. Nejstarším dokladem lidského pobytu je staropaleolitický úštěp ojediněle nalezený přímo na oppidu.
     Stavba keltského oppida byla pravděpodobně zahájena kolem poloviny 2. století před naším letopočtem.
     Prvotní opevnění uzavíralo prostor o rozloze zhruba 30 hektarů. Posléze došlo k rozšíření plochy až na 39 hektarů. Do hradiště vedly čtyři brány, které byly umístěny na svazích tak, aby cesta při vstupu do hradiště byla alespoň z jedné strany značně převýšena hradbou a byla takto ovládána jejími obránci.
     Obytné stavby v Hrazanech můžeme rozdělit do menších základních skupin. První skupina zahrnuje chaty, které jsou malé a
jsou zapuštěné na všech stranách do země (nejhlubší a zároveň nejstarší chata ve dvorci byla zahloubena 90 cm). Nejčastějším typem obytných staveb byly velké domy (15 x 12 m).
Život v domech se soustřeďoval okolo ohnišť, která byla nejčastěji umisťována blízko stěn. Stěny byly chráněny vrstvou hliněné omazávky proti ohni, aby nevzplanul celý dům. Vnitřní zařízení obydlí bylo jednoduché. K vnitřnímu zařízení domů patřil i tkalcovský stav. Nejhojnějšími nálezy je keramika. Přímé doklady pro místní výrobu nádob z vypálené hlíny - hrnčířské pece - se nepodařilo najít.
     K výbavě domácnosti patřily četné železné nástroje. Nože byly různé velikosti i tvary, jak malé rovné nožíky, tak i nože větší s různým zakončením rukojeti a i sekáčovité nože. (Jansová, 1965, 59-60)
     Ze zbraní byly nalezeny hroty šípů s křidélky a hroty listovitého tvaru, část železného kopí, zlomky mečů. Vzácnými nálezy jsou v Hrazanech spony na spínání oděvů, které jsou nejcitlivějším ukazatelem stáří objektů.
     Svou rozlohou se hrazanské oppidum řadí k oppidům střední velikosti. Hradiště bylo dlouhou dobu nepřetržitě obýváno stejným obyvatelstvem. Lidé oppidum opevnili pevnými hradbami. Vnitřní opevněná plocha měří asi 2 km. Keltské hradiště má strategickou polohu. Pravděpodobně poskytovalo útočiště a ubytování obchodním výpravám, neboť leží přímo u řeky Vltavy, která má svůj význam. O živém provozu na hradišti svědčí rýhy vyježděné koly vozů.
     Kdy zaniklo hrazanské oppidum, můžeme odvodit z kovových předmětů, hlavně železnými sponami z doby bezprostředně po našem letopočtu, kdy domy uvnitř zničil oheň. Obyvatelé hradiště čelili zřejmě nepřátelskému útoku, neboť přehradili bránu do severního předhradí uzávěrem ze silných trámů. Útočníky v této době mohli být snad Germáni. Není to však jisté.
     Po požáru, který zničil oppidum, zůstalo místo i okolní krajina neosídleny. Hradby se rozvalily, shořelá a zřícená obydlí překryla vegetace. Život se do Hrazan vrátil až v době, kdy Sedlčansko osídlili Slované.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama